top of page

Werkwijze

Bij het organiseren van een evenement zijn planning, oog voor detail en aanpassingsvermogen belangrijk. Bij een memento is dit cruciaal. Juist nu is het belangrijk dat het programma perfect aansluit op wensen en mogelijkheden. En precies daar ligt de kracht van Memento. 

Want wat de ene week nog kan, kan twee weken later misschien niet meer. Omdat het te vermoeiend is. Of er fysieke beperkingen optreden. Memento begrijpt dat. In overleg gaan we op zoek naar wat nog wel kan en met welke aanpassingen iets wel mogelijk is. Flexibiliteit in het programma, in het tijdschema en ook van de leveranciers, dat is de kracht van Memento. Zowel in het voortraject als tijdens het memento zelf blijven we in nauw contact. Verloopt het zoals gewenst? Is het haalbaar zoals verwacht?  Dankzij de vinger aan de pols van Memento blijft het plezier in het memento vooropstaan. En als er toch een pas op de plaats moet worden gemaakt, dan regelen we dat. Geen punt.

Naast flexibiliteit is een rode draad ook kenmerkend aan memento's van Memento. Het is een activiteit die tijdens het memento plaatsvindt. Alle betrokkenen dragen een steentje bij. Tijdens de uitvoering hiervan worden veel toekomstige herinneringen gemaakt. Dat komt door het gezamenlijke aspect, het plezier en het tastbare resultaat van de rode draad. Herinneringen maken, zowel letterlijk als figuurlijk, de rode draad brengt dit te weeg. Wat wordt jouw rode draad?

 

“Be stubborn about your goals, and flexible about your methods."

 

 

bottom of page